บริษัทจันทร์สว่าง อินเตอร์แล็บ จำกัด รับผลิตเครื่องสำอางทุกประเภท ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัย ด้วยประสบการณ์ตรงด้ารเครื่องสำอางและความพร้อมในกำลังการผลิต อีกทั้งทีมงานที่มีความชำนาญในการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกระบวนการออกแบบและการบริการที่ครบวงจร ทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างลงตัว โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงานดังนี้

1. Product concept รับทราบความต้องการของลูกค้าและร่วมกันกำหนดรูปแบบของผลิตภัณฑ์ เช่นกำหนดว่าต้องการผลิตภัณฑ์ประเภทใด มีรูปแบบเป็นอย่างไร กำหนดจุดขายที่เป็นลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เป็นที่สนใจของท้องตลาดเป็นต้น จากนั้นเราก็จะให้คำปรึกษาและศึกษาความเป็นไปได้ว่าควรจะพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อย่างไรและทิศทางไหน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด แต่หากลูกค้ายังไม่มีแนวคิดใดๆ ทางทีมงานของเราก็ยินดีที่จะเสนอแนวคิดใหม่ๆให้ท่านพิจารณา

2. Research & Development แผนกวิจัยและพัฒนา จะทำการคัดสรรค์วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและออกแบบสูตรสินค้าใหม่ในห้องปฏิบัติการด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย โดยนักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์ด้านเครื่องสำอางโดยตรง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีการทดสอบเรื่องความปลอดภัย ประสิทธิภาพและความคงตัวของสูตร เมื่อสินค้าตัวอย่างได้รับการยอมรับจากลูกค้า จึงมีการวางแผนการผลิต โดยมีการทดสอบตั้งแต่วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต มาตรฐานการผลิต รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของท่านจะสามารถรักษาคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน

3. Packaging Design บรรจุภัณฑ์เป็นส่วนสำคัญในการสร้างแรงดึงดูดให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจมากขึ้น ทางเรามีทีมงานกราฟฟิคดีไซน์ฝีมือดีที่จะคอยช่วยเหลือท่านในเรื่องของการออกแบบ ตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ หรือ กล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ รวมทั้งจัดหาผู้ผลิตที่มีประสบการณ์ช่วยในการสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพให้กับท่านได้อีกด้วย

4. Production & Packing เมื่อสูตรผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ผ่านการทดสอบให้มั่นใจได้ในเรื่องของคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความคงตัวแล้ว ทางฝ่ายผลิตก็จะดำเนินการผลิตต่อไป