การค้นคว้าวิจัย ที่มีส่วนสำคัญกับผลิตภัณฑ์ทางจันทร์สว่าง อินเตอร์แล็บ จำกัด จะให้ความสำคัญกับกระบวนการวิจัยเป็นสำคัญเพื่อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ราคาถูก และที่สำคัญปลอดภัย เรามีทีมงานประกอบไปด้วย นักเคมี และนักวิทยาศาสตร์ ที่มีประสบการณ์ทางด้านเครื่องสำอาง ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ เพราะเราตระหนักว่า การวิจัยและพัฒนาที่ดีเป็นจุดเริ่ม้นของการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ทีมงานของเรามุ่งมั่นท่จะ คัดสรรวัตถุดิบ และเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆเพื่อท่านผู้ประกอบการมั่นใจได้ว่าท่านได้เครื่องสำอางที่ดีที่สุดได้

Quality Assurance (การประกันคุณภาพ) จันทร์สว่าง อินเตอร์แล็บ มีกระบวนการประกันคุณภาพของสินค้า ผลิตภัณฑ์ ทุกขั้นตอนของเราจะมีการตรวจสอบคุณภาพ ตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การบรรจุจนถึงกระบวนการสุดท้ายเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับ สินค้า ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการมากที่สุด ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและเชื่อถือได้