โรงงาน บริษัท จันทร์สว่าง อินเตอร์แล็บ จำกัด บริษัทจันทร์สว่าง อินเตอร์แล็บ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 12 มกราคม 2549 จากวิสัยทัศน์กว้างไกลด้วยปณิธานมุ่งมั่นที่จะให้คนไทยมีผลิตภัณฑ์ที่มาจากสุมนไพรไทยเพื่อสุขภาพและความงามที่มีความมั่นคงและยั่งยืน โดยผ่านกรรมวิธีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้รับการยอมรับในประสิทธิภาพและมาตรฐานระดับโลก ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในนามจันทร์สว่างอินเตอร์แล็บ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากผลงานการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาโดยทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ร่วมถึงเครื่องมืออันทันสมัยเชื่อถือได้ มีความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ 100%

บริษัทจันทร์สว่าง อินเตอร์แล็บ จำกัด ไเป็นบริษัทผลิตเครื่องสำอาง ดำเนินธุรกิจแบบ OEM (Original Equipment Manufacturing) ด้วยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมประสบการณ์ทางด้านการวิจัยและพัฒนา การผลิต การตลาด ด้วยการบริการแบบ ONE STOP SERVICE เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าที่ต้องการมีธุรกิจเครื่องสำอางเป็นของตนเองอย่างง่ายดาย

ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัทได้มาตรฐานการผลิตเครื่องสำอางตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง ตามมาตราฐานสากล