บทความน่ารู้

  • ความมปลอดภัยของสาร SLS ขณะนี้มีการเผยแพร่ข้อมูลว่าเป็นสารก่อมะเร็ง ในต่างประเทศได้ยกเลิกการใช้ไปแล้ว แต่ในประเทศไทยยังมีการนำมาใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง โดยเฉพาะสบู่เหลว

4/พ.ค./2555

  • ความปลอดภัยของการใช้สารไตรโคลซานสามารถทำปฏิกิริยากับคลอรีน(Free chlorine)ในน้ำประปา เกิดเป็นคลอโรฟอร์ม(Chloroform) ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้

4/พ.ค./2555

newsletter signup

Enter your Email Id